GDPR Cookie Consent by FreePrivacyPolicy

Politica de Confidențialitate

Înainte de a folosi site-ul www.articoleortopedice.ro sau de a cumpăra produsele vândute prin intermediul acestui site, vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea “Politică de Confidențialitate”. Utilizatorii acestui site înțeleg și sunt de acord cu secțiunea “Politică de Confidențialitate”. Politica de Confidențialitate stabilește regulile care privesc colectarea și utilizarea informațiilor personale pe care le furnizați atunci când utilizați acest site. Dacă nu sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate a site-ului www.articoleortopedice.ro, vă rugăm să nu utilizați acest site. S.C. Pro Armonia S.R.L. poate modifica secțiunea “Politică de Confidențialitate” fără nici o notificare prealabilă a utilizatorilor.

Site-ul www.articoleortopedice.ro aparține companiei S.C. Pro Armonia S.R.L., cu sediul în București, Str. Mihail Sebastian 11, sector 5, 050772, Număr Registrul Comerțului J40/7350/2003, CUI RO15479700.

S.C. Pro Armonia S.R.L. este operator de date cu caracter personal atestat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, autorizația numărul 28520. 

Notă de informare a clienților privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Pro Armonia S.R.L. este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 28520 din Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Pro Armonia S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: pentru a stabili contactul cu clientul și pentru prelucrarea comenzilor (livrare și facturare).

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru facturare si livrare.

Refuzul dvs. determină neefectuarea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: S.C. Pro Armonia S.R.L. si compania de curierat.

Conform art. 12 alin. 1 din Legea 506/2004 este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin fax ori prin poșta electronică sau orice altă metodă care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția cazului în care abonatul vizat și-a exprimat în prealabil cosimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări (specificați în formularul de înregistrare).

S.C. Pro Armonia S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile apărute în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitaea contului și parolei sale.

Conținutul acestui site (texte, grafice, vizualuri, produse, coduri, idei, poze, video, scripturi, programe) este proprietatea S.C. Pro Armonia S.R.L. Nu este permisă sub nici o formă preluarea, distribuirea, modificarea, rescrierea, reproducerea și exploatarea conținutului de pe acest site în scopuri comerciale fără permisiunea scrisă din partea S.C. Pro Armonia S.R.L. De asemenea, numele site-ului și logo-ul sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. Pro Armonia S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți si nu va face publice (pe internet sau media) nici una dintre informările primite de la vânzător. Cumpărătorul nu va face nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți legat de comandă fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

Prin transmiterea de opinii, informații sau materiale prin intermediul acestui site, clientul oferă vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. De asemenea, clientul este de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, ideile pe care le trimite prin intermediul site-ului www.articoleortopedice.ro. S.C. Pro Armonia S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.